Menu

Food Waste

EEN TRANSITIE VAN DE VOEDSELKETEN IS NOODZAKELIJK

We realiseren ons allemaal dat het huidige voedselsysteem zijn houdbaarheid bereikt heeft. Het is een systeem dat een gigantische impact heeft op het klimaat, waar meer geproduceerd wordt dan de wereldbevolking kan eten en toch 11% in honger leeft. Het is een systeem waarin wereldwijd één derde van de totale voedselproductie verspilt wordt.

Een transitie van de voedselketen is noodzakelijk. Daarvoor moeten we ons realiseren dat we allemaal, als bedrijf én als consument, een onderdeel uitmaken van de voedselketen en dus allemaal onze verantwoordelijkheid dienen te nemen. Met I CHANGE starten we een beweging die de hele keten in zijn kracht en verantwoordelijkheid zet, en stimuleert om in actie te komen.

 

DOWNLOAD ICHANGE VISIE PDF

“Voor een duurzaam voedselsysteem is het van
belang dat we verspilling vanaf de kern aanpakken”

MISSIE

VOEDSELVERSPILLING MINIMALISEREN.

Voedsel is er in overvloed, er is meer dan we kunnen eten. Het is voor ons de normaalste zaak van de wereld dat winkelschappen vol liggen met alles waar we trek in hebben. Als we willen is het ook al voor ons gewassen, gesneden of zelfs als maaltijd bereidt. Gemak dient de mens. Maar als gevolg van de groeiende welvaart verliezen we onze waardering voor voedsel. We vinden het zo vanzelfsprekend dat het er is, dat we er steeds nonchalanter mee omgaan en het steeds makkelijker afdanken.

Met I CHANGE gaan we voedselverspilling in de kern aanpakken door de waarde van voedsel te verhogen. Wanneer we weer waardering en respect hebben voor ons eten zullen we er zuiniger mee omgaan, want waar je waarde aan hecht dat gooi je niet zomaar weg. We stimuleren élke schakel in de voedselketen, klein én groot, om de eigen verantwoordelijkheid te nemen en mee te doen: I CHANGE the value of food!

“Grote veranderingen beginnen altijd klein”

I Change Delft

DELFT, EEN ROLMODEL ALS MINIMAL FOOD WASTE GEMEENTE

Wij richten ons in eerste instantie op de regio Delft. Daar onderzoeken waar de kansen voor verbetering liggen voor de gehele keten. We werken met bedrijven en consumenten die willen bewegen, zij vormen de koplopers die het voortouw nemen om food waste te minimaliseren. I CHANGE gaat deze koplopers aanmoedigen, begeleiden en ‘boosten’ in hun proces. Daarin zullen we transparant zijn en al onze kennis en ervaringen delen met de rest van Nederland in een visueel draaiboek. Zo worden overal in het land – en daarbuiten – mensen geïnspireerd om vanuit hun verantwoordelijkheid in actie te komen.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en de beweging ‘proef’baar te maken, openen we een broedplaats in de Spoorzone in Delft. Met tentoonstellingen en lezingen in het inspiratiecentrum, een pop-up restaurant waar we o.a. food waste diners organiseren, en een zero waste winkel waar we de tools bieden om thuis minder te verspillen.

I CHANGE - change with me!

“Samen vormen we de crowd die de koplopers
worden voor de rest van Nederland”